2019

Sort by

 Subscribe in iTunes  RSS Feed

29-Dec-2019 18:00


29-Dec-2019 10:30


25-Dec-2019 10:00


Cwrdd Carolau 22.12.19 (Nos) Luc 2:11-12
'ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr Arglwydd; a dyma'r arwydd i chwi: cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban...'

22-Dec-2019 18:00


Robert Rhys 22.12.19 (Bore) Salm 95 (1)
Adn. 1-5 Deuwch ac Addolwn

22-Dec-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 15.12.19 (Nos) Micha 5:2-5
Proffwydoliaeth o enedigaeth y Meseia

15-Dec-2019 18:00


15-Dec-2019 10:30


Gwilym Tudur 08.12.19 (Nos) Eseia 7:14
Eseia 7:14 'Am hynny, y mae'r ARGLWYDD ei hun yn rhoi arwydd i chwi: Wele ferch ifanc yn feichiog, a phan esgor ar fab, fe'i geilw'n Immanuel'

8-Dec-2019 18:00


8-Dec-2019 10:30


Robert Rhys 01.12.19 (Nos) 2 Cor.11:2
Eiddigedd duwiol Paul dros burdeb yr eglwys

1-Dec-2019 18:00


1-Dec-2019 10:30


John Lewis 24.11.19 (Nos) Heb.11:1-3, 23-29
Y bywyd Cristnogol yn fywyd ffydd

24-Nov-2019 18:00


John Lewis 24.11.19 (Bore) 1 Bren. 21:27-22:28
Y proffwyd Michea yn rhybuddio Ahab

24-Nov-2019 10:30


Robert Rhys 17 Tachwedd 2019 (Nos) 2 Cor.12
Adn.9, 'Digon i ti fy ngras i'

17-Nov-2019 18:00


17-Nov-2019 10:30


Dafydd Job 10.11.19 (Nos) Salm 23
'Yr Arglwydd yw fy mugail'

10-Nov-2019 18:00


10-Nov-2019 10:30


Parry Davies 03.11.19 (Nos) 1 Ioan 1:9
'y mae Ef ... yn gyfiawn, ac felly fe faddeua inni ein pechodau'

3-Nov-2019 18:00


Robert Rhys 03.11.19 (Bore) 2 Cor. 11-13
'Er ei groeshoelio ef mewn gwendid, eto y mae'n byw trwy nerth Duw'

3-Nov-2019 10:30


27-Oct-2019 18:00


27-Oct-2019 10:30


Parch.Roger Thomas 20.10.19 (Nos) Eseciel 36:25-31
adn. 26 'Rhof i chwi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch; tynnaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chwi galon gig'

20-Oct-2019 18:00


20-Oct-2019 10:30


13-Oct-2019 18:00


Robert Rhys 13.10.19 (Bore) Salm 92
Salm, can ar gyfer y Saboth

13-Oct-2019 10:30


Robert Rhys 06.10.19 (Nos) 2 Cor.10:1-6
Addfwynder Crist, Nerth Duw

6-Oct-2019 18:00


6-Oct-2019 10:10


29-Sep-2019 18:00


Parry Davies 29.09.19 (Bore) Ioan 21:15-22
Comisiwn a gorchymyn Crist i Pedr

29-Sep-2019 10:30


Robert Rhys 22.09.19 (Bore) 2 Cor. 8 adn.16-24
Adn. 23 Os gofynnir am Titus, fy nghydymaith yw, a'm cydweithiwr yn eich gwasanaeth; neu am y brodyr, cenhadau'r eglwysi ydynt, a gogoniant Crist

22-Sep-2019 10:30


Parry Davies 15.09.19 (Nos) Ioan 21 adn.1-14
Iesu'n ymddangos i'r saith disgybl

15-Sep-2019 18:00


15-Sep-2019 10:30


8-Sep-2019 18:00


Dr. John Aaron 08.09.19 (Bore) Hebreaid 10:1-14
Aberthau'r Hen Destament yn ddarlun o aberth yr Arglwydd Iesu Grist

8-Sep-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 01.09.19 (Nos) Hosea 14:1
Dychwel ... at yr ARGLWYDD dy Dduw

1-Sep-2019 18:00


Robert Rhys 01.09.19 (Bore) 2 Cor.7:10
Canys y mae'r loes a dderbynnir mewn ffordd dduwiol yn creu edifeirwch sydd yn arwain i iachawdwriaeth na ellir bod yn flin amdano...

1-Sep-2019 10:30


25-Aug-2019 18:00


25-Aug-2019 10:30


Robert Rhys 18.08.19 (Nos) 2 Cor. 6:14-7:1
2 Cor 6:14 Peidiwch ag ymgysylltu'n amhriodol ag anghredinwyr
2 Cor. 7:1 Felly, gan fod gennym yr addewidion hyn, gyfeillion annwyl, ymlanhawn oddi wrth bob peth sy'n halogi cnawd...

18-Aug-2019 18:00


Robert Rhys 18.08.19 (Bore) 2 Cor. 6:4-10
2 Cor. 6:7 yng ngair y gwirionedd ac yn nerth Duw, trwy ddefnyddio arfau cyfiawnder yn y llaw dde a'r llaw chwith

18-Aug-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 11.08.19 (Nos) Ioan 3:16
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio a mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol

11-Aug-2019 18:00


Gary Lewis 11.08.19 (Bore) Gal.2:14
Ond pan welais nad oeddent yn cadw at lwybr gwirionedd yr Efengyl

11-Aug-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 04.08.19 (Nos) Ioan 14:1-6
Shwt mae person yn mynd i'r nefoedd?

4-Aug-2019 18:00


Parry Davies 04.08.19 (Bore) Luc 24:36
Geiriau Iesu Grist i'w ddisgyblion ar ol ei atgyfodiad - Tangnefedd i chwi

4-Aug-2019 10:30


Parch. Adrian Brake 28.07.19 (Nos) Eff.1:19-21mp3
a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu, y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw...

28-Jul-2019 18:00


28-Jul-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 21.07.19 (Nos) Genesis 50:20
Geiriau Joseff i'w frodyr:
Yr oeddech chwi yn bwriadu drwg yn f'erbyn; ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl

21-Jul-2019 18:00


Parry Davies 21.07.19 (Bore) Luc 24:13-35
Iesu'n cwrdd a'r ddau ddisgybl ar y ffordd i Emaus

21-Jul-2019 10:30Parry Davies 14.07.19 (Bore) Math.28:8-10
Yr Atgyfodiad - Ymddangosiad Iesu Grist i'r Gwragedd

14-Jul-2019 10:30


7-Jul-2019 18:00


Parch. Trystan Hallam 7.7.19 (Bore) Deut.21, Gal.3
Deut. 21:22-23, Gal.3:13
Iesu'n cymryd melltith y Gyfraith

7-Jul-2019 10:30


30-Jun-2019 18:00


30-Jun-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 23.06.19 (Nos) Actau 9:31
Yr oedd (yr eglwys) yn cryfhau, a thrwy rodio yn ofn yr Arglwydd ac yn niddanwch yr Ysbryd Glan yn mynd ar gynnydd

23-Jun-2019 18:00


Parch. Sulwyn Jones 23.06.19 (Bore) 1 Pedr 3:18
Oherwydd dioddefodd Crist yntau un waith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chwi at Dduw

23-Jun-2019 10:30


Parry Davies 16.06.19 (Nos) Ioan 20:11-18.mp3
Iesu yn ymddangos i Mair Magdalen

16-Jun-2019 18:00


16-Jun-2019 10:30


9-Jun-2019 18:00


9-Jun-2019 10:30


Parch.Derrick Adams 02.06.19 (Nos) Math. 2:11.mp3
Daethant i'r ty a gweld y plentyn gyda Mair ei fam; syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor eu trysorau offrymasant iddo anrhegion, aur a thus a myrr

2-Jun-2019 18:00


Parch.Derrick Adams 02.06.19 (Bore) Rhuf. 3:24.mp3
Gan ras Duw, ac am ddim, y maent yn cael eu cyfiawnhau, trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu

2-Jun-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 26.05.19 (Nos) Marc 1:17.mp3
Geiriau Iesu Grist i Simon ac Andreas, Dewch ar fy ol i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion

26-May-2019 18:00


26-May-2019 10:30


19-May-2019 18:00


19-May-2019 10:30


Dr. Phil Ellis 12.05.19 (Nos) Mathew 27:18.mp3
Ac yr oedd Mair Magdalen a'r Fair arall yno yn eistedd gyferbyn a'r bedd

12-May-2019 18:00


Dr. Phil Ellis 12.05.19 (Bore) Lefiticus 19:18.mp3
Nid wyt i geisio dial ar un o'th bobl, na dal dig tuag ato, ond yr wyt i garu dy gymydog fel ti dy hun. Myfi yw'r Arglwydd

12-May-2019 10:30


Robert Rhys 05.05.19 (Nos) 2 Corinthiaid 4.mp3
Nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn Arglwydd

5-May-2019 18:00


5-May-2019 10:30


Parch.Roger Thomas 28.04.19 (Nos) Luc 24:36-49.mp3
Iesu'n ymddangos i'w ddisgyblion a'i ddilynwyr

28-Apr-2019 18:00


Robert Rhys 28.04.19 (Bore) 2 Cor.3:12-18.mp3
Pryd bynnag y mae rhywun yn troi at yr Arglwydd, fe dynnir ymaith y gorchudd

28-Apr-2019 10:30


21-Apr-2019 18:00


21-Apr-2019 10:30


14-Apr-2019 18:00


Carwyn Graves 14.04.19 (Bore) Actau 13:13-41.mp3
Paul a Barnabas yn Antiochia Pisidia

14-Apr-2019 10:30


Parry Davies 07.04.19 (Nos) Luc 23:46.mp3
Geiriau olaf Iesu Grist o'r Groes; Luc 23:46 'O Dad, i'th ddwylo di yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd'

7-Apr-2019 18:00


Robert Rhys 07.04.19 (Bore) 2 Cor. 3:1-11.mp3
2 Corinthiaid 3:1-11 'Lladd y mae'r gair ysgrifenedig, ond rhoi bywyd y mae'r Ysbryd'

7-Apr-2019 10:30


31-Mar-2019 18:00Parch.Roger Thomas 24.03.19 (Nos) Ioan 10:1-21.mp3
Ioan 10:9 Myfi yw'r drws; os daw rhywun i mewn trwof fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa

24-Mar-2019 18:00


Parry Davies 24.03.19 (Bore) 1 Bren.17:16.mp3
Dathlu tri deg mlynedd ers sefydlu Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin

1 Bren.17:16 Ni ddarfu y celwrn blawd, ar ysten olew ni ddarfu, yn ol gair yr Arglwydd, yr hwn a ddywedasai efe trwy law Ele

24-Mar-2019 10:30
Robert Rhys (Bore)
10-Mar-2019
2 Cor 1 ad. 23


Parry Davies (Nos)
10-Mar-2019
Ioan 19 ad. 30 Gorffennwyd


Robert Rhys 03.03.19 (Nos) 2 Cor. 1:21-22.mp3
Ond Duw yw'r hwn sydd yn ein cadarnhau ni gyda chwi yng Nghrist, ac sydd wedi ein heneinio ni, a'n selio ni, a rhoi'r Ysbryd yn ernes yn ein calonnau

3-Mar-2019 18:00